ISF kalibratie in beeld gebracht

CIE chart
CIE chart

 

Waneer uw televisie is gecalibreerd, zal hier ook een calibratierapport van worden gemaakt, met daarin de informatie omtrent de veranderingen die hebben plaatsgevonden.

 

De isf Kalibrateur zal alvorens hij ook maar iets aan de settings van het scherm gaat veranderen, een "voor situatie" maken. Door eenmaal de grayscale te meten, en op te slaan. Waneer de calibratie dan voltooid is, wordt er opnieuw een meting gedaan, om zo nog meer het verschil te illustreren door middel van grafieken en tabellen.

 

U ziet hiernaast bijvoorbeeld een weergave van de zogenaamde CIE driehoek, die de juiste positie van de primaire en secundaire kleuren weergeeft. In dit geval gaat het om een niet gecalibreerde kleurruimte. Omdat de gemeten driehoek(witte lijnen) veel groter is dan de kleinere driehoek, die de juiste punten van de HD colorspace weergeeft. Met zowel de primaire kleuren rood, groen en blauw. En de secundaire kleuren cyaan, magenta en geel. Het doel is uiteindelijk om de gemeten resultaten zo veel mogelijk overeen te laten komen met de norm. Zoals de juist ingestelde kleurruimte op de andere foto. 

 

CIE chart calibrated
CIE chart calibrated

Op deze foto is te zien hoe door middel van een ISF calibratie de kleurruimte op de juiste waarden is gezet. Zowel de primaire als de secundaire kleuren staan netjes op de juiste punten. Dit betekent dat waneer er een signaal aan uw televisie wordt aangeboden, dit op de juiste manier wordt gereproduceerd. Uw televisie "weet" nu namelijk wat de juiste uitgangspunten zijn, en kan iedere kleur nu juist weergeven.

 

U kunt op de plaatjes klikken voor een vergroting.

Rgb balans

 

Ook de verschillen die plaatsvinden in de grayscale worden zichtbaar gemaakt in het calibratierapport. Zoals U hiernaast kunt zien. De rgb waarden van zowel voor als na calibreren kunt U in deze grafiek nalezen. Waneer de D65 norm wordt nagestreefd, moeten zowel rood, groen als blauw zoveel mogelijk op de middenlijn liggen. De situatie op het plaatje links is duidelijk niet juist omdat alleen groen op de middenlijn ligt, terwijl de positie van blauw en rood sterk afwijkt. Het televisietoestel dat in dit geval is gemeten heeft veel te veel blauw in de grijstrap, waardoor er een blauwzweem over het hele beeld heenligt. 

 

De grafiek aan de rechterzijde toont een gecalibreerde grayscale. 

 

DeltaE

 

Een belangrijk gegeven zijn de deltaE waarden die hierin worden weergegeven, deze zijn zichtbaar in de meest rechtse kolom van beide tabellen. Hoe hoger het deltaE getal, hoe verder de RGB balans afwijkt van de vastgestelde norm. Een deltaE van maximaal 4 is volgens ISF richtlijnen een goed resultaat, met voor het oog onzichtbare afwijkingen. In de grafiek hiernaast kunt U voor iedere stap van de grayscale het deltaE verschil zien, en dan vooral het verschil van voor (linkerzijde) en na calibreren (rechterzijde).

Algehele kleurtemperatuur in graden Kelvin

 

In deze laatste voorbeeldgrafiek kunt U de algehele kleurtemperatuur aflezen, In graden Kelvin.

 

Zoals U in de derde grafiek kunt zien is er voor calibratie een kleurtemperatuur van rond de 8000 graden Kelvin gemeten. Terwijl de norm op 6500 graden Kelvin ligt. Een te hoge kleurtemperatuur duidt op de aanwezigheid van te veel blauw in het beeld.